Category Archives: Շիրակ

FIELD TRAINING AT SHIRAK MARZ

On June 24, in the frame of the project “Building Resistant local communities in Georgia and Armenia”, a field training was held in Kaps community, Shirak Region, which is funded by the European Commission Humanitarian Aid and Civil Protection office (DIPECHO).

The aim was
• Improve and strengthen community response teams theoretical and practical knowledge on DRR.
• Strengthen and enhance inter-municipal cooperation level.
The training was attended by 18 community-based volunteer response teams. The teams demonstrated their knowledge and training skills, by implementing the first aid to injured, crossing river in strong stream conditions, removal of injured out of the car and DRR testing.
The training was led by the Shirak Regional Rescue Department, the Armenian Red Cross Society and LORE rescue team.

... Read More

ԱՇԽԱՏԱԿԱՐԳ ԱՂԵՏՆԵՐԻ ՌԻՍԿԻ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ԹԻՄԻ

Հաստատում եմ

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի

 մարզպետ  ____________ Ա. Գիզիրյան

<<——->> ——————— 2012թ.

ԱՇԽԱՏԱԿԱՐԳ

ԱՂԵՏՆԵՐԻ ՌԻՍԿԻ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ԹԻՄԻ

... Read More