Category Archives: News

ԱՌՆԱՊ Աղետների ռիսկի նվազեցման ազգային պլատֆորմ

«Աջակցություն՝ կառավարելու COVID-19-ը ԵՎ այլ վարակիչ հիվանդությունների բռնկումերը Հայաստանում» ծրագրի շրջանակներում աշխատանքներն արդեն սկսվել են

Հոկտեմբերի 23-ին, Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի (ՀԱՀ) հետ համագործակցությամբ իրականացվող «Աջակցություն՝ կառավարելու COVID-19-ը և այլ վարակիչ հիվանդությունների բռնկումերը Հայաստանում» ծրագրի շրջանակներում աղետների ռիսկի նվազեցման ազգային պլատֆորմ (ԱՌՆԱՊ) հիմնադրամի ներկայացուցիչները նախնական ճանաչողական այց կատարեցին Արենի համայնք, որտեղ աշխատանքային հանդիպում ունեցան տեղական ինքնակառավարման մարմնի գլխավոր քարտուղարի և աշխատակազմի հետ։ ... Read More

Ավարտվեց «Կլիմայական ռիսկի գնահատումը Հայաստանի խոշորացված համայնքներում» ծրագրի նախապատրաստական փուլը

Օրերս «Աղետների ռիսկի նվազեցման ազգային պլատֆորմ» հիմնադրամը (ԱՌՆԱՊ), ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի (ՅՈՒՆԻՍԵՖ) հետ համատեղ և վերջինիս ֆինանսավորմամբ իրականացվող «Կլիմայական ռիսկի գնահատումը Հայաստանի խոշորացված համայնքներում» ծրագրի շրջանակներում կազմակերպեց աշխատանքային հանդիպում, որի նպատակն էր ներկայացնել, քննարկել և ամփոփել ծրագրի նախապատրաստական փուլի շրջանակներում կատարված աշխատանքները: ... Read More

Բարելավվում է Սյունիքի մարզի հրշեջ-փրկարարների հրահանգչային հմտությունները

Ս.թ. հոկտեմբերի 12-ից 14-ը «Հասանելի համայնքային սոցիալական ծառայություններ» ծրագրի շրջանակներում «Աղետների ռիսկի նվազեցման ազգային պլատֆորմ» (ԱՌՆԱՊ) հիմնադրամը ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության (ԱԻՆ) հետ համագործակցությամբ իրականացրեց եռօրյա հրահանգչային վերապատրաստման դասընթաց` ՀՀ ԱԻՆ Փրկարար ծառայության Սյունիքի մարզային փրկարարական վարչության և վարչության ենթակայության հրշեջ-փրկարարական ջոկատների 12 (10 տղամարդ, 2 կին) ներկայացուցիչների համար:

Դասընթացի նպատակն էր ներգրավված մասնագետներին վերապատրաստել որպես հրահանգիչներ, ովքեր մոտակա մեկ տարվա ընթացքում ստացած գիտելիքները և հմտությունները կիրառելով սեմինար – դասընթացներ կանցկացնեն Սյունիքի մարզի 114 դպրոցներում: ... Read More

A new project starts in the enlarged communities of Chambarak and Areni

With funding from the United States Agency for International Development (USAID) and the American University of Armenia (AUA), the DRR National Platform Foundation is launching an 11-month project “Support to control COVID-19 and other infectious diseases outbreaks in Armenia”, which aims to increase the level of resistance and preparedness of the enlarged communities of Chambarak and Areni to the risk of natural disasters, including outbreaks of coronavirus and other infectious diseases, and also in connection with emergency situations of concern from the point of view of public health.

The project provides:
• Evaluate the risks, vulnerability level and capabilities of target communities using LLRM methodology and applying GIS platform.
• Develop disaster risk management (DRM) plans for target communities (including health facilities, schools and kindergartens), including an epidemic prevention, public health and emergency response component.
• Form Rapid Response Teams (RRT).
• Conduct courses and trainings to improve emergency response capacities.

During the project implementation, the DRR National Platform Foundation (ARNAP) will cooperate with:
• the RA Ministry of Emergency Situations (MES),
• the National Center for Disease Control (NCDC),
• the Crisis Management State Academy (CMSA),
• target communities’ local government and NGO’s,
• organizations implementing the project in other target communities,
• stakeholders.

UNICEF AND DRR NP Foundation Continue to Strengthen Schools’ DRM Capacities

Within the framework of the 3rd phase of the “Strengthening the resiliance of the border communities of Vayots Dzor, Gegharkunik and Syunik marzes” project financed by the “Conflicts, Stability and Security Fund” (UK CSSF) of the United Kingdom Government, UNICEF and the “DRR National Platform” Foundation jointly continue the disaster risk reduction capacity building activites in the target marzes.
In the frame of the 3rd stage, it is currently planned to provide support to a total of 33 schools (one school in Vayots Dzor marz, 3 schools in Syunik marz and 29 schools in Gegharkunik marz). From 33 schools:
– in the 16 ones the school’s disaster risk management plan will be developed and a two-day training on “Fundamentals of Disaster Risk Reduction” will carried out. For other schools, these activities were implemented during the 2nd phase of the project.
– In the 29 ones employees and students included in the sectoral groups of alarm and information exchange, evacuation and shelter, fire safety, first aid and first psychological support will be trained.
First aid trainings will be conducted on-site, while trainings for other sector groups will be conducted online.
– In the 28 ones, taking into account the threatening hazards, scenarios for practical exercises will be developed, based on which an exercise will be organized and carried out in each school.

The project started on December 10, 2021 and will end in April 2022.

A number of planned activites have already been carried out in December. In particular:
– Representatives of the first aid team of schools No. 1 and No. 2 of Khndzoresk, Kornidzor, Tegh communities were trained, a total of 46 representatives.
– Disaster risk management plans have been developed for secondary schools in Tretuk, Shatvan, Kut and Norabak.
– Trainings for psychological first aid groups in target schools have started. In the first part of this three-stage process, the representatives of Ttujur, Vahan, Artanish and Jil secondary schools have already been trained.

Other planned activities will be implemented in 2022.

The capacities of disaster risk reduction and civil protection of NGOs are being strengthened

On October 12-23, within the Project “Strengthening the Resilience of the Bordering Communities in Gegharkunik, Vayots Dzor and Syunik Provinces” funded by UK Conflict, Stability & Security Fund (UK CSSF), UN Development Programme organized and implemented four 3-day training courses on “Strengthening Disaster Risk Management and Community Resilience” with the support of “Lore” rescue team and “Disaster Risk Reduction National Platform” (ARNAP) Foundation.

The aim of the trainings was to strengthen the disaster risk reduction and civil protection capacities of the NGOs involved in the training.
More than 10 topics were discussed during the training related to disaster risk reduction and civil protection. In particular, the basics of DRR, “gender issues” in the context of DRR, the special needs of women in emergencies with special emphasis on reproductive health, the creation of conditions for maternal and child health, the civil protection system, its purpose, the way of population protection, the mechanisms for organization of the latter, risk management approaches at local level, as well as the acceptable standard of DRR planning at the level of pre-school educational institutions were presented and discussed.

The small grants provided to NGOs within the framework of the above-mentioned program were also discussed.
From the 3 target provinces, 62 participants from 22 non-governmental organizations participated in the training, of which 28 were women and 34 were men.