ՔԱՂԱՔՆԵՐՈՒՄ ՌԻՍԿԻ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՔԱՂԱՔՆԵՐԸ ԱՂԵՏՆԵՐԻՆ ԴԻՄԱԿԱՅՈՒՆ ԴԱՐՁՆԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԱՇԽԱՏԱԺՈՂՈՎ

Աղետների ռիսկը օրեցօր ավելանում է: Աղքատությունը, արագ ուրբանիզացիան, կլիմայի փոփոխությունները․ այս և այլ գործոններ դարձնում են մարդկանց և համայնքներին առավել անպաշտպան ու խոցելի: – ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան ՔԻ-Մուն

... Կարդալ ավելին

Դասընթաց Օրհուս կենտրոնների անդամների համար ‘’Տեղական մակարդակում ռիսկի կառավարում’’ (ՏՄՌԿ) հայաստանյան մոդելը

Սույն թվականի նոյեմբերի 13-ից 16-ը Ծաղկաձորում տեղի է ունենում դասընթաց <<Տեղական մակարդակում ռիսկի կառավարման>> իրականացման գործընթացների վերաբերյալ Օրհուս կենտրոնների անդամների համար:
Քառօրյա դասընթացը նպատակ ունի Օրհուս կենտրոնների անդամներին ներկայացնել ՏՄՌԿ հայաստանյան մոդելի / մեթոդոլոգիայի նպատակը, խնդիրները, ինչպես նաև ձևավորման և իրականացման գործընթացները: Սույն դասընթացի հիմնական խնդիրը Օրհուս կենտրոնների անդամներին տրամադրել ՏՄՌԿ համապատասխան տեսական և գործնական գիտելիքներ, որոնք կնպաստեն Օրհուս կենտրոնների ներգրավմանը Հայաստանում ՏՄՌԿ իրականացման գործընթացներին:
Դասընթացի կազմակերպիչներն են՝

... Կարդալ ավելին