ԱՂԵՏՆԵՐԻ ՌԻՍԿԻ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ՆԵՐԱԾԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑ ՀԱՄԱԼԻՐ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ ԴԵՊՔ ՎԱՐՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Ս/թ նոյեմբերի 10-12-ին Աղվերան քաղաքում իրականցվում է դասընթաց, որի նպատակն է աջակցել Հայաստանում սոցիալական ապահովության համակարգի` աղետներին պատրաստվածության բարձրացմանը՝ Համալիր սոցիալական կենտրոնների դեպք վարողների կարողությունների զարգացման միջոցով:
Դասընթացի ավարտին մասնակիցները.

... Կարդալ ավելին