ՔԱՂԱՔՆԵՐՈՒՄ ՌԻՍԿԻ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՔԱՂԱՔՆԵՐԸ ԱՂԵՏՆԵՐԻՆ ԴԻՄԱԿԱՅՈՒՆ ԴԱՐՁՆԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԱՇԽԱՏԱԺՈՂՈՎ

Աղետների ռիսկը օրեցօր ավելանում է: Աղքատությունը, արագ ուրբանիզացիան, կլիմայի փոփոխությունները․ այս և այլ գործոններ դարձնում են մարդկանց և համայնքներին առավել անպաշտպան ու խոցելի: – ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան ՔԻ-Մուն

... Կարդալ ավելին