ՄԱԿ-ը Հայաստանում կատարած ԱՌՆ ծրագրերի մասին

Ստորև ներկայացված է մի տեսանյութ, որը ներկայացնում է ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակի կատարած աշխատանքները աղետների ռիսկի նվազեցման, կլիմայական փոփոխությունների և էներգաարդյունավետության ոլորտներում:

Տեսանյութի աղբյուրը՝ UNDP Armenia