«Արտակարգ իրավիճակներում վարքականոնների ուսուցում» թեմայով սեմինար

Ս/թ փետրվարի 4-ից 5-ը Հույսի Կամուրջ ՀԿ-ի Դիլիջանի երեխաների խնամքի ցերեկային կենտրոնում անցկացվեց «Արտակարգ իրավիճակներում վարքականոնների ուսուցում» թեմայով մասնագետների պատրաստման սեմինար:
Սեմինարի նպատակն էր պատրաստել ԱԻ վարքականնոնների ուսուցման մեթոդաբանությանը տիրապետող մասնագետներ:

... Կարդալ ավելին