Դասընթաց ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակիցների համար

ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության նախաձեռնությամբ և ԱՌՆ ազգային պլատֆորմ հիմնադրամի, ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի և ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի աջակցությամբ մշակվում է Տեղական մակարդակում ռիսկի կառավարման (ՏՄՌԿ) մեթոդաբանության կիրառման մեթոդական ուղեցույց, որը հնարավորություն կտա համայնքներին սեփական ուժերով իրականացնել համայնքին սպառնացող վտանգների, դրանց նկատմամբ համայնքի խոցելիության և առկա կարողությունների բացահայտում ու գնահատում, ինչպես նաև մշակել ու համայնքի զարգացման ծրագրերում ներառել համապատասխան միջոցառումներ, որոնք հնարավորություն կտան կանխել ու կանխարգելել վտանգները, նվազեցնել խոցելիությունը և բարձրացնել առկա ռիսկերին դիմակայելու՝ համայնքի կարողությունները։

... Կարդալ ավելին