Պատրաստ է patrast.am հարթակը

Աղետների ռիսկի նվազեցումը հանդիսանում է երկրի կայուն զարգացման առանցքային բաղադրիչներից մեկը և անհրաժեշտ է այն կարևորել և հաշվի առնել բոլոր մակարդակներում (անհատ, ընտանիք, կազմակերպություն, համայնք և այլն)։

Որպես ռիսկերի նվազեցման կարևորագույն նախապայման անհրաժեշտ է բարձրացնել բնակչության իրազեկվածության, կրթության, պատրաստվածության և սոցիալական պատասխանատվության մակարդակը: ... Կարդալ ավելին

Պատրաստ է COVID 19 համավարակի սոցիալ-տնտեսական ազդեցության գնահատման հաշվետվությունը

Ձեզ ենք ներկայացնում Հայաստանի համայնքներում իրականացված COVID 19 համավարակի սոցիալ-տնտեսական ազդեցության գնահատման (ՍՏԱԳ) հաշվետվությունը:

ՍՏԱԳ-ը բացահայտել է փոխկապակցված գործոններ, որոնք ուղեժացնում են ՔՈՎԻԴ-19-ի համակարգային ազդեցությունը Հայաստանի համայնքների առողջապահության, տնտեսության և սոցիալական կյանքի վրա: Ազդեցության բազմատարածաչափ գնահատման արդյունքները քննարկվել են և փոխհաղորդակցվել Հայաստանի բոլոր մարզերից և Երևանից շահակիցների միջև: Գնահատման արդյունքների հիման վրա և մարզային շահակիցների ու ՍՏԱԳ-ի աշխատանքներում ներգրավված փորձառու փորձագետների ջանքերով ստեղծվել են թիրախային հանձնարարականներ և առաջարկություններ: ... Կարդալ ավելին

Աղետների ռիսկի նվազեցման ազգային պլատֆորմը 10 տարեկան է

Հայաստանի «Աղետների ռիսկի նվազեցման ազգային պլատֆորմ»/ԱՌՆԱՊ հիմնադրամն այսօր դարձավ 10 տարեկան:
Տասը տարի առաջ՝ դեկտեմբերի 2-ին, ՀՀ կառավարության N 1694-Ն որոշումով ստեղծեց ԱՌՆԱՊ հիմնադրամը՝ նպատակ ունենալով հզորացնել ՀՀ աղետների ռիսկի նվազեցման համակարգը: ... Կարդալ ավելին