Լիլիթ Թարխանյան-Խոյեցյան

3Ծնվել է 27.03.1995թ.-ին, Երևանում: 2010թ.-ին ավարտել է Ա. Բլոկի անվան թիվ 122 միջնակարգ դպրոցը: 2010-2013թթ.-ին սովորել է Համար 2 վարժարանում: 2013թ-ից սովորում է Երեվանի Վ. Բրյուսովի անվան լեզվահասարակագիտական համալսարանի միջմշակութային հաղորդակցության ֆակուլտետում:
2017թ.-ից ԱՌՆԱՊ հիմնադրամի և Գերմանական Կարմիր Խաչի (ԳԿԽ) Բադեն-Վյուրտեմբերգի երկրամասային կազմակերպության (ԲՎԵԿ) մասնաճյուղի կամավոր է։