ՀՀ օրենսդրությունը և կրթական քաղաքականությունը աղետների նախապատրաստման ոլորտում երեխաների կարիքների և իրավունքների տեսանկյունից

Սույն վերլուծությունը իրականացվել է 2011թ-ին «Աջակցություն Հարավային Կովկասի խոցելի համայնքներում և հաստատություններում աղետների ռիսկի նվազեցմանը» ծրագրի շրջանակներում։