Աղետերի հոգեբանություն

Արտակարգ իրավիճակներում կարող է հայտվել ցանկացած մարդ: Այն մարդու մոտ կարող է հոգեբանական և հուզական լարվածություն՝ ընդհուպ մինչև հոգեկան խանգարումների պատճառ հանդիսանալ:
Կախված արտակարգ իրավիճակի բնույթից, տևողությունից, դրա բացասական ազդեցության մասշտաբներից, մարդու անհատական անձնային որակներից և այլ շատ գործոններից, ստեղծված իրավիճակը մարդկանց վրա տարբեր ազեցություն և դրսևորում կարող է ունենալ:
Սույն աշխատությունը բաղկացած է հետևյալ հիմնական մասերից.
• ԱԻ և աղետների ժամանակ առաջացող ռեակցիաներ և խանգարումներ,
• Մարդու վարքը և հոգեկան վիճակը արտակարգ իրավիճակներում,
• Ամբոխի հոգեբանություն,
• Տեղեկատվության ազդեցությունը մարդու վրա արտակարգ իրավիճակներում,
• Աղետների ազդեցությունը երեխայի հոգեկանի վրա:

Նյութի հեղինակային իրավունքները պատկանում են «Լոռէ» փրկարար ջոկատ ՀԿ-ին