Հիգիենայի կանոնների պահպանում, հակահիգիենիկ սովորություններ

Անձնական հիգիենան դիտարկվում է որպես հիգիենայի կանոնների ամբողջություն, որոնց կատարումը նպաստում է մարդու առողջության պահպանմանն ու ամրապնդմանը:
Հիգիենայի կանոնների պահպանմանը անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել հատկապես արտակարգ իրավիճակների ժամանակ: Արտակարգ իրավիճակի ժամանակ հիգիենայի կանոնների անտեսումը կարող է լուրջ խնդիրների առաջացման պատճառ դառնալ ՝ սպառնալով մարդու կյանքին և առողջությանը:
Ձեռնարկը նախատեսված է դպրոցականների և ուսուցիչների համար: