774949

Պատրաստ է COVID 19 համավարակի սոցիալ-տնտեսական ազդեցության գնահատման հաշվետվությունը

Ձեզ ենք ներկայացնում Հայաստանի համայնքներում իրականացված COVID 19 համավարակի սոցիալ-տնտեսական ազդեցության գնահատման (ՍՏԱԳ) հաշվետվությունը:

ՍՏԱԳ-ը բացահայտել է փոխկապակցված գործոններ, որոնք ուղեժացնում են ՔՈՎԻԴ-19-ի համակարգային ազդեցությունը Հայաստանի համայնքների առողջապահության, տնտեսության և սոցիալական կյանքի վրա: Ազդեցության բազմատարածաչափ գնահատման արդյունքները քննարկվել են և փոխհաղորդակցվել Հայաստանի բոլոր մարզերից և Երևանից շահակիցների միջև: Գնահատման արդյունքների հիման վրա և մարզային շահակիցների ու ՍՏԱԳ-ի աշխատանքներում ներգրավված փորձառու փորձագետների ջանքերով ստեղծվել են թիրախային հանձնարարականներ և առաջարկություններ:

ՍՏԱԳ գործընթացին մասնակցել են 7500 մարդ՝ Հայաստանի 10 մարզից և Երևանից:

Գործընթացը նախաձեռնել և իրականացվել է ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակի կողմից՝ ներգրավվելով գործընկեր կառուցներ (այդ թվում նաև «Աղետների ռիսկի նվազեցման ազգային պլատֆորմ» հիմնադրամին) և կամավորներ:

Ավելի մանրամասն տե՛ս գնահատման հաշվետվության մեջ: