Ուսումնասիրված համայնքների ցանկ

Ստորև ներկայացված են այն համայնքները, որտեղ իրականացվել է խոցելիության և կարողությունների գնահատում: 22.01.2016թ-ի դրությամբ ԽԿԳ ուսումնասիրություն իրականացվել է 154 համայնքում:

Աղետների ռիսկի նվազեցման ազգային պլատֆորմ հիմնադրամ