All posts by ARNAP Foundation

ԱՌՆԱՊ-ի նպատակն է Հայաստանի Հանրապետությունում աղետների ռիսկի նվազեցման բազմաճյուղ մեխանիզմի հիմնումը` բոլոր դերակատարների ներգրավմամբ:

Աղետների ռիսկի նվազեցման ազգային պլատֆորմ (ԱՌՆԱՊ Հիմնադրամ)

«Աղետների ռիսկի նվազեցման ազգային պլատֆորմ» (ԱՌՆԱՊ) հիմնադրամը կամավոր գույքային վճարների հիման վրա ստեղծված և անդամություն չունեցող ոչ առևտրային կազմակերպություն է: Այն ստեղծվել է 2010 թ. ՀՀ կառավարության որոշմամբ (2010 թ. դեկտեմբերի 2-ի N 1694-Ն որոշում)։

... Կարդալ ավելին