Category Archives: Ճգնաժամային կառավարման ազգային չափորոշիչներ

ԱՌՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԼԱՏՖՈՐՄ/ԱՌՆԱՊ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ԹԵՄԱՏԻԿ ԽՄԲԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏԸ

ՆՊԱՏԱԿԸ
• Վերանայել և զարգացնել ճգնաժամային կառավարման ազգային ստանդարտները՝ համապատասխանեցնել միջազգային ստանդարտներին:
• Նպաստել այդ ստանդարտների ընդունմանը կառավարության կողմից և օժանդակել դրանց կիրառմանը:

ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ
• Կամավորություն,
• Գործունեության թափանցիկություն,
• Շահագրգիռ կողմերի ներգրավվածություն,
• Հավասարություն,
• Որոշումների ընդունման համաձայնեցվածություն,
• Հետադարձ կապ: ... Կարդալ ավելին