ԱՌՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԼԱՏՖՈՐՄ/ԱՌՆԱՊ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ԹԵՄԱՏԻԿ ԽՄԲԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏԸ

ՆՊԱՏԱԿԸ
• Վերանայել և զարգացնել ճգնաժամային կառավարման ազգային ստանդարտները՝ համապատասխանեցնել միջազգային ստանդարտներին:
• Նպաստել այդ ստանդարտների ընդունմանը կառավարության կողմից և օժանդակել դրանց կիրառմանը:

ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ
• Կամավորություն,
• Գործունեության թափանցիկություն,
• Շահագրգիռ կողմերի ներգրավվածություն,
• Հավասարություն,
• Որոշումների ընդունման համաձայնեցվածություն,
• Հետադարձ կապ: ... Կարդալ ավելին

ԱՌՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԼԱՏՖՈՐՄ/ԱՌՆԱՊ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԹԵՄԱՏԻԿ ԽՄԲԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏԸ

ՆՊԱՏԱԿԸ
Նպաստել անվտանգության և դիմակայման մշակույթի ձևավորմանը և զարգացմանը կրթության բոլոր մակարդակերում:

ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ
• Կամավորություն,
• Նախաձեռնողականություն,
• Գործունեության թափանցիկություն և հաշվետվողականություն,
• Շահագրգրռ կողմերի ներգրավվածություն,
• Մասնակիցների իրավահավասարություն,
• Որոշումների ընդունման համաձայնեցվածություն,
• Հետևողականություն,
• Մարդու իրավունքներ,
• Գենդերային հավասարություն: ... Կարդալ ավելին