Հայաստանում ԴԻՊԵԿՈ գործընկերները կազմել են <<Երեխաների անվտանգության հարցերը ԴԻՊԵԿՈ-ի՝ ԱՌՆ նախապատրաստման աշխատանքներում>> խորագրով էլեկտրոնային թերթ

Եվրոպական հանձնաժողովի մարդասիրական աջակցության և բնակչության պաշտպանության գրասենյակի՝ Աղետներին նախապատրաստման ծրագրի (DIPECHO) շրջանակներում Հայաստանում ԴԻՊԵԿՈ գործընկերները կազմել են <<Երեխաների անվտանգության հարցերը ԴԻՊԵԿՈ-ի՝ ԱՌՆ նախապատրաստման աշխատանքներում>> խորագրով էլեկտրոնային թերթը:

Այն հնարավորություն է տալիս ԱՌՆ ոլորտի շահագրգիռ կողմերին ծանոթանալու ԴԻՊԵԿՈ գործընկերների այն աշխատանքների հետ, որոնք վերաբերում են երեխաների անվտանգության հարցերին:
Էլեկտրոնային թերթը ներկայացված է ստորև: